Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
MUMA Myckleby, Torp, foto.

MUMA Myckleby, Torp

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Verksamhetsråd

Verksamhetsrådet är ett av de samrådsorgan som ger skolledningen underlag för alla typer av beslut.

Verksamhetsrådet behandlar frågor som är gemensamma för hela skolan.

Verksamhetsrådet kan dessutom vara remissinstans för arbetet med att ta fram:

  • planen för föräldrasamverkan
  • den lokala arbetsplanen
  • skolans kvalitetsredovisning 

Verksamhetsrådet tar också initiativ till att lyfta frågor man vill ha information om och frågor man vill diskutera.

Verksamhetsrådet består av representanter för elever, föräldrar, personal samt rektor. Möten hålls 2-3 gånger per termin. På föräldramötet utses representanter till Verksamhetsrådet.

Utskottet för Lärandes presidium och verksamhetschef träffar en gång per termin representanter från alla verksamhetsråd i ett centralt samråd.

Protokoll från verksamhetsrådet publiceras i Unikum där du som vårdnadshavare har inloggning.

Återställ
Hjälp oss bli bättre