Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Härmanö huvud, foto.

Härmanö huvud

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Busskort för gymnasieelever

Färdbevis i form av busskort beställer du av oss. Du måste plugga på heltid och åka kollektivt mellan din bostad och skolan.

Vi erbjuder busskort

  • till dig som är folkbokförd i Orust kommun
  • om avståndet mellan ditt hem och skolan är över 6 kilometer.
  • om dina föräldrar har delad vårdnad så räknas avståndet från adressen som du är skriven på.
  • längst till och med vårterminen det år du fyller 20 år
  • för nio månader om året

Busskort beställs i juni, inför nytt läsår.

Självservice

Bra att veta om ditt busskort

Ditt busskort är en värdehandling

Om du glömt ditt busskort får du själv betala för din resa.

Spara ditt busskort över sommaren

Ditt busskort gäller även de första veckorna på nästa läsår.

Kontantersättning

Vill du ta dig till skolan på annat sätt kan du ansöka om kontantersättning.

Du kan inte byta från årskort till kontantersättning under läsåret.

Studieavbrott eller flytt

Om du flyttar eller slutar skolan måste du meddela vår expedition om det omgående, telefon 0304-33 42 21.

Du måste lämna tillbaka ditt busskort eller din ersättning om du inte längre är har rätt till det. Lämnar du inte tillbaka busskortet får du en faktura för återkrav på aktuell del av busskortet.

Återställ
Hjälp oss bli bättre