Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Kungsviken, foto.

Kungsviken

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Ansökan vuxenutbildning

Vi tillämpar kontinuerlig antagning till våra kurser. Fyll i nedanstående ansökningsformulär till den kurs eller de kurser du vill söka.

Om du vill ha hjälp med ditt kursval är du välkommen att kontakta vår studie- och yrkesvägledare. 

Vi behöver dina betyg

Din ansökan gäller först när vi mottagit kopior på dina betyg. Du kan bifoga kopior på dina betyg i ansökan eller skicka med post till oss.

För dig som söker utbildning inom vård och omsorg

Bifoga ett personligt brev med din arbetslivserfarenhet och eventuella intressen. Berätta om var och vad du arbetat med samt hur länge. Det hjälper oss att ge dig en plats som passar dig under det arbetsplatsförlagda lärandet APL.

Kursutbudet gäller med reservation för förändringar.

Ansökningsformulär

Antagning sker i mån av plats.

Sökande


Personuppgifter *
User information










Tidigare studier


Tidigare högsta slutförda utbildning *
Multiple selection







Betygskopia *




Nuvarande sysselsättning


Arbetssökande och inskriven på Arbetsförmedlingen
Multiple selection



Har arbete
Multiple selection




Annan sysselsättning
Multiple selection




Syfte med studierna


Kortsiktiga mål med studierna (kryssa för de alternativ som passar dig) *
Multiple selection







Anmälan till kurser inom grundläggande vuxenutbildning


Grundläggande vuxenutbildning eller GRUV, motsvarar grundskolan årskurs 7 - 9
Multiple selection





Svenska för invandrare
Multiple selection

Yrkesutbildning
Multiple selection







Gymnasiala kurser, schemalagda dagtid
Multiple selection































Gymnasiala distanskurser *) halvdistans
Multiple selection




























Jag planerar att söka studiemedel *
Multiple selection


Information om Personuppgiftslagen (PuL)
När du använder en e-tjänst, lagras dina personuppgifter i syfte att vi ska kunna nå dig när vi handlägger ditt ärende. Enligt personuppgiftslagen får vi inte registrera dina uppgifter utan ditt godkännande. Genom att du klickar på ”Skicka” godkänner du att vi lagrar dina uppgifter.

Information om Personuppgiftslagen (PuL)

När du använder vår e-tjänst lagras dina personuppgifter i syfte att Orust Kommun ska kunna nå dig när vi handlägger ditt ärende.

Enligt personuppgiftslagen får vi inte registrera dina uppgifter utan ditt godkännande.

Genom att du klickar på "Skicka" i våra e-tjänster godkänner du att Orust Kommun lagrar dina uppgifter.

Kommunen är skyldig att på din begäran rätta, blockera och utplåna uppgifter som inte har behandlats i enlighet med PuL.(28 § PuL).

Enligt PuL har varje registrerad rätt att en gång per år erhålla besked, efter skriftlig ansökan, om personuppgifter som rör den sökande behandlas eller inte (26 §). Din ansökan enligt 26 § PuL skickas till den förvaltning som du vill få uppgifter från.

Allmän handling

Dina inlämnade uppgifter är en allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt Offentlighets- och sekretesslag (2009:400).

Återställ
Hjälp oss bli bättre