Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Dambadhuset Käringön, foto.

Dambadhuset Käringön

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Ansökan vuxenutbildning

Vi tillämpar kontinuerlig antagning till våra kurser. Fyll i nedanstående ansökningsformulär till den kurs eller de kurser du vill söka.

Om du vill ha hjälp med ditt kursval är du välkommen att kontakta vår studie- och yrkesvägledare.

Kursstarter för gymnasial och grundläggande vuxenutbildning hittar du under Kursstarter och ansökningsperioder.

Ansökan till utbildning i svenska för invandrare (SFI) hittar du under Svenska för invandrare.

Vi behöver dina betyg

Din ansökan gäller först när vi mottagit kopior på dina betyg, som du kan bifoga ansökan eller skicka med post till oss.

Kursutbudet gäller med reservation för förändringar.

Ansökningsformulär

Antagning sker i mån av plats.

Sökande


Personuppgifter *
User information


Tidigare studier


Tidigare högsta slutförda utbildning *
Multiple selectionBetygskopia *
Nuvarande sysselsättning


Arbetssökande och inskriven på Arbetsförmedlingen
Multiple selectionHar arbete
Multiple selection
Annan sysselsättning
Multiple selection
Syfte med studierna


Kortsiktiga mål med studierna (kryssa för de alternativ som passar dig) *
Multiple selectionAnmälan till kurser inom grundläggande vuxenutbildning


Grundläggande vuxenutbildning eller GRUV, motsvarar grundskolan årskurs 7 - 9
Multiple selection

Svenska för invandrare
Multiple selection

Yrkesutbildning
Multiple selectionGymnasiala kurser, schemalagda dagtid
Multiple selectionGymnasiala distanskurser *) halvdistans
Multiple selection
Jag planerar att söka studiemedel *
Multiple selection


Information om Personuppgiftslagen (PuL)
När du använder en e-tjänst, lagras dina personuppgifter i syfte att Orust Kommun ska kunna nå dig när vi handlägger ditt ärende. Enligt personuppgiftslagen får vi inte registrera dina uppgifter utan ditt godkännande. Genom att du klickar på ”Skicka” i våra e-tjänster godkänner du att Orust Kommun lagrar dina uppgifter. Kommunen är skyldig att på din begäran rätta, blockera och utplåna uppgifter som inte har behandlats i enlighet med PuL.(28 § PuL). Enligt PuL har varje registrerad rätt att en gång per år erhålla besked, efter skriftlig ansökan, om personuppgifter som rör den sökande behandlas eller inte (26 §). Din ansökan enligt 26 § PuL skickas till den förvaltning som du vill få uppgifter från.

Information om Personuppgiftslagen (PuL)

När du använder vår e-tjänst lagras dina personuppgifter i syfte att Orust Kommun ska kunna nå dig när vi handlägger ditt ärende.

Enligt personuppgiftslagen får vi inte registrera dina uppgifter utan ditt godkännande.

Genom att du klickar på "Skicka" i våra e-tjänster godkänner du att Orust Kommun lagrar dina uppgifter.

Kommunen är skyldig att på din begäran rätta, blockera och utplåna uppgifter som inte har behandlats i enlighet med PuL.(28 § PuL).

Enligt PuL har varje registrerad rätt att en gång per år erhålla besked, efter skriftlig ansökan, om personuppgifter som rör den sökande behandlas eller inte (26 §). Din ansökan enligt 26 § PuL skickas till den förvaltning som du vill få uppgifter från.

Allmän handling

Dina inlämnade uppgifter är en allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt Offentlighets- och sekretesslag (2009:400).

Återställ
Hjälp oss bli bättre