Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Piren Gullholmen, foto.

Piren Gullholmen

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Matematik

Matematik 20-60 veckor, motsvarar årskurs 7-9

Kursinformation

Kursstart: Kontinuerlig antagning

Poäng: 600 p

Studietid: Ca 20-60 veckor

Kursinnehåll vecka 1-20

Att få en grundläggande uppfattning som omfattar naturliga tal och enkla tal i bråk- och decimalform. Att kunna lösa matematiska problem i enkla vardagssituationer. Att kunna använda tabeller och diagram, göra mätningar och enkla beräkningar samt behärska de vanligaste enheterna.

Kursinnehåll vecka 21-40

Att ha fördjupat och vidgat sin taluppfattning till att omfatta hela och rationella tal i bråk- och decimalform. Att kunna använda metoder, måttsystem och mätinstrument för att jämföra, uppskatta och bestämma längder, area, volymer och vinklar. Att kunna tolka, sammanställa, analysera och värdera data i tabeller och diagram.

Kursinnehåll vecka 41-60

Att förvärva sådana kunskaper i matematik som behövs för att kunna hantera situationer och lösa problem som vanligen förekommer i hem och samhälle och som behövs som grund i fortsatt utbildning och yrkesliv. Att ha goda färdigheter i överslagsräkning och räkning med naturliga tal, tal i decimal- form samt med procent och proportionalitet som huvudräkning, med skriftliga räknemetoder samt med miniräknare. Att kunna känna igen, avbilda och beskriva viktiga egenskaper hos vanliga geometriska objekt samt tolka och använda ritningar och kartor. Att kunna använda begreppet sannolikhet i enkla slumpsituationer och kunna ställa upp och använda enkla former och ekvationer vid problemlösning. Kursinnehållet för tre terminer motsvarar grundskolans högstadium.

Återställ
Hjälp oss bli bättre