Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Buvenäs, foto.

Buvenäs

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Engelska 5 100 p

En kurs för dig som vill lära dig mer om att läsa, skriva och prata engelska. 

Kursinnehåll

Kursens bygger på fyra olika moment

  • Talking
  • Listening
  • Reading
  • Writing

Texterna i läroboken Blueprint A, version 2.0, använder du för att utöka ditt ordförråd, för att träna din läsförståelse, som underlag till diskussioner på lektionerna och som inspiration till korta skrivuppgifter.

Du kommer regelbundet att få träna din hörförståelse dels genom tillrättalagda lyssningsövningar, dels genom inspelade nyheter och film där engelska talas naturligt. 

Mycket tid ägnas åt talövningar i olika former, diskussioner kring vardagliga ämnen, små enkla rollspel och samtal kring bokens texter. De grundläggande grammatiska begreppen repeteras och tillämpas i språkriktighetsövningar.   

Återställ
Hjälp oss bli bättre