Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Piren Gullholmen, foto.

Piren Gullholmen

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Engelska 6 100 p

Kursen som utvidgar ditt ordförråd och ger dig träning i att förstå relativt avancerad engelska. 

Kursinnehåll

Kursen grundar sig på texterna i läroboken Blueprint B, version 2.0. Texterna ger underlag för diskussioner, utvidgar ditt ordförråd och ger dig träning i att förstå relativt avancerad engelska. Mycket av kurstiden ägnas åt att tala engelska i form av diskussioner kring olika teman, rollspel och samtal om lärobokens texter. 

Du kommer att få träna hörförståelse regelbundet genom att lyssna till ej tillrättalagd engelska, till exempel i form av nyheter. Under kursens gång skall du läsa en engelskspråkig roman som du själv väljer. Denna skall du redovisa både muntligt och skriftligt. 

Du kommer också att få en del skriftliga uppgifter i form att kortare uppsatser, reflektioner kring texter med mera. Mot slutet av kursen skall du hålla ett litet anförande (minst 5 minuter) om ett valfritt ämne.       

Återställ
Hjälp oss bli bättre