Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Måseskär, foto.

Måseskär

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Entreprenörskap 100 p

Grundläggande projektmetodik, hur man formulerar mål, planerar, organiserar och fördelar ansvar, genomför, presenterar och utvärderar ett projekt. Kursen ges som en distanskurs med ca 4-5 träffar under terminen.

Kursinnehåll

I denna kurs går vi igenom entreprenörskapets betydelse för individer, organisationer, företag och samhällen inom områden som är relevanta för elevernas utbildning.

Vi arbetar med grundläggande projektmetodik:

  • hur man formulerar mål
  • planerar
  • organiserar och fördelar ansvar
  • genomför, presenterar och utvärderar ett projek

Vi jobbar med presentationsteknik anpassad till syfte, mottagare och situation samt olika finansieringsformer inom projektets verksamhetsområde, ekonomisk planering, dokumentation och uppföljning.

Återställ
Hjälp oss bli bättre