Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tuvesvik, foto.

Tuvesvik

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Historia 1a1 50 p

Historia är ett samhällsvetenskapligt och humanistiskt ämne som beskriver och förklarar historien bakåt i tiden och också skapar förståelse för den verklighet vi lever i idag.

Människan har i alla tider påverkats av sin tids villkor och värderingar och det gäller även för oss idag. Ämnet skall bidra till kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer som har spelat roll för våra samhällens utveckling, globalt, nationellt, regionalt, lokalt och personligt. Ämnet ska bidra till att ge verktyg för att söka, granska, tolka och värdera källor och därmed bidra till förmåga att förstå olika historiska sammanhang.

Kursinnehåll

Den europeiska epokindelningen från förhistorisk tid till upplysningstiden utifrån ett kronologiskt perspektiv. Förklarar den historiska tidsindelningen inom vissa områden och kulturella och politiska förutsättningar för vikingatiden i Sverige och hur den utomeuropeiska utvecklingen såg ut, till exempel i Kina, under samma tid.

Industrialiseringen och utvecklingen av demokratin under 1800- och 1900-talen tas upp tillsammans med de stora förändringar i migration, resursfördelning och ökat välstånd som bidrog till stora globala förändringsprocesser och händelser. Belyser människans roll i politiska konflikter och kulturella förändringar; jämställdhetsperspektivet, etnicitet och social bakgrund. 

Återställ
Hjälp oss bli bättre