Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
MUMA Myckleby, Torp, foto.

MUMA Myckleby, Torp

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Historia 1a2 50 p

Historia är ett samhällsvetenskapligt och humanistiskt ämne som beskriver och förklarar historien bakåt i tiden och också skapar förståelse för den verklighet vi lever i idag. Människan har i alla tider påverkats av sin tids villkor och värderingar och det gäller även för oss idag. Ämnet skall bidra till kunskaper om tidsperioder, förändringsprocesser, händelser och personer som har spelat roll för våra samhällens utveckling, globalt, nationellt, regionalt, lokalt och personligt. Ämnet ska bidra till att ge verktyg för att söka, granska, tolka och värdera källor och därmed bidra till förmåga att förstå olika historiska sammanhang.

Kursen 1a2: Bygger på kursen 1a1. Kursen skall förklara stora globala historiska frågeställningar kring kronologiska förändringsprocesser till exempel befolkningsutveckling, statsbildning, jordbrukets utveckling och olika syn på människors värde utifrån olika maktstrukturer. Kursen utvecklar förmågan att använda historiska teorier och begrepp och vidareutvecklar källkritiska metoder.

Återställ
Hjälp oss bli bättre