Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Måseskärs fyr, foto.

Måseskärs fyr

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Historia 2a 100 p

Kunskaper om olika historiska teorier och begrepp för att formulera, utreda, förklara och dra slutsatser om historiska frågeställningar utifrån olika perspektiv.

Kursinnehåll

Förmågan till källkritiskt tänkande tränas genom studier av utvalda texter från skilda epoker. Kursen ger möjlighet till temastudier eller ett större självständigt arbete inom ämnets ram. De studerande skall kunna visa hur olika slags historiesyn ger olika historiska bilder och kunna göra historiska jämförelser över tid och rum.

Återställ
Hjälp oss bli bättre