Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Svanesundsleden, foto.

Svanesundsleden

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Information och kommunikation 1 100 p

Kursen Information och kommunikation 1 behandlar grundläggande kunskaper i muntlig och skriftlig kommunikation.

Kursinnehåll

Du får lära dig hur människor kommunicerar verbalt och ickeverbalt i yrkessammanhang. Du planerar, organiserar och utför informations- och kommunikationsuppgifter med hjälp av relevanta programvaror. Vi tittar på hur man söker information samt värderar och granskar informationen källkritiskt. Att göra enkla muntliga och skriftliga presentationer av sina uppgifter ingår också.

Något om lagar och andra bestämmelser som rör information och kommunikation tas upp liksom ergonomi och arbetsmiljö.

Vi arbetar i PC-miljö med Office-paketet 2013. 

Återställ
Hjälp oss bli bättre