Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Morlanda brygga, foto.

Morlanda brygga

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Matematik 4 100 p

Matematikkurs i att använda matematik i olika sammanhang och ge utrymme åt problemlösning som både mål och medel.

Kursinnehåll

Aritmetik, algebra och geometri  

 • Metoder för beräkningar med komplexa tal skrivna på olika former inklusive rektangulär och polär form. 
 • Komplexa talplanet, representation av komplext tal som punkt och vektor. 
 • Konjugat och absolutbelopp av ett komplext tal. 
 • Användning och bevis av de Moivres formel. 
 • Algebraiska och grafiska metoder för att lösa enkla polynomekvationer med komplexa rötter och reella polynomekvationer av högre grad, även med hjälp av faktorsatsen. 
 • Hantering av trigonometriska uttryck samt bevis och användning av trigonometriska formler inklusive trigonometriska ettan och additionsformler. 
 • Algebraiska och grafiska metoder för att lösa trigonometriska ekvationer. 
 • Olika bevismetoder inom matematiken med exempel från områdena aritmetik, algebra eller geometri. 

Samband och förändring  

 • Egenskaper hos trigonometriska funktioner, logaritmfunktioner, sammansatta funktioner och absolutbeloppet som funktion. 
 • Skissning av grafer och tillhörande asymptoter. 
 • Härledning och användning av deriveringsregler för trigonometriska, logaritm-, exponential- och sammansatta funktioner samt produkt
  och kvot av funktioner. 
 • Algebraiska och grafiska metoder för bestämning av integraler med och utan digitala verktyg, inklusive beräkningar av storheter och sannolikhetsfördelning. 
 • Begreppet differentialekvation och dess egenskaper i enkla tillämpningar som är relevanta för karaktärsämnena. 

Problemlösning  

 • Strategier för matematisk problemlösning inklusive användning av digitala medier och verktyg. 
 • Matematiska problem av betydelse för samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen. 
 • Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria. 
Återställ
Hjälp oss bli bättre