Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gullholmen och Islandsberg, foto.

Gullholmen och Islandsberg

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Naturkunskap 1a1 50 p

Naturkunskap 1a1 är en tvärvetenskaplig kurs som utvecklar dina kunskaper att kunna förstå och ta ställning i aktuella samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll.

Kursinnehåll

  • Frågor om hållbar utveckling bl a gällande energi, klimat, konsumtion och ekosystempåverkan.
  • Naturvetenskapliga aspekter på och reflektion kring normer rörande människans sexualitet.
  • Naturvetenskapligt förhållningssätt och naturvetenskapliga arbetsmetoder.
Återställ
Hjälp oss bli bättre