Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Buvenäs, foto.

Buvenäs

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Naturkunskap 1a1 50 p

Naturkunskap 1a1 är en tvärvetenskaplig kurs som utvecklar dina kunskaper att kunna förstå och ta ställning i aktuella samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll.

Kursinnehåll

  • Frågor om hållbar utveckling bl a gällande energi, klimat, konsumtion och ekosystempåverkan.
  • Naturvetenskapliga aspekter på och reflektion kring normer rörande människans sexualitet.
  • Naturvetenskapligt förhållningssätt och naturvetenskapliga arbetsmetoder.
Återställ
Hjälp oss bli bättre