Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Oxskär, foto.

Oxskär

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Naturkunskap 1b 100 p

Naturkunskap 1b är en tvärvetenskaplig kurs som utvecklar dina kunskaper att kunna förstå och ta ställning i aktuella samhällsfrågor med naturvetenskapligt innehåll.

Kursinnehåll

  • Frågor om hållbar utveckling bl a gällande energi, klimat, konsumtion och ekosystempåverkan.
  • Samband mellan individens hälsa t ex i fråga om dagliga vanor, träning, kost, droger, konsumtion och påverkan på miljön.
  • Naturvetenskapliga aspekter på och reflektion kring normer rörande människans sexualitet.
  • Cellen och livets minsta delar som utgångspunkt för diskussioner om t ex genteknik och andra aktuella forskningsområden.
  • Naturvetenskapligt förhållningssätt och naturvetenskapliga arbetsmetoder.
Återställ
Hjälp oss bli bättre