Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Dambadhuset Käringön, foto.

Dambadhuset Käringön

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Psykologi 1 50 p

Kursen ger dig kunskaper om mänskliga beteenden, känslor och tankar utifrån olika psykologiska perspektiv samt förmåga att relatera dessa kunskaper till egna erfarenheter.

Kursinnehåll

Du får läsa om de olika synsätt som finns inom psykologin när det gäller synen på människan och psykisk ohälsa. Vi läser om hur människan fungerar kognitivt och hur vi fungerar i grupp, det vill säga socialpsykologi.

Vi tittar lite på faktorer som kan skapa psykisk ohälsa såsom stress och kriser och vilka olika behandlingsmetoder som finns.

Redovisning sker i form av inlämningsuppgifter och självständigt arbete, gruppdiskussioner, föreläsningar. Syftet med kursen är att öka din förståelse för mänskligt beteende.

Återställ
Hjälp oss bli bättre