Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gullholmen och Islandsberg, foto.

Gullholmen och Islandsberg

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Psykologi 2a 50 p

Kursen bygger vidare på dina kunskaper från Psykologi 1 och du får i kursen Psykologi 2a, lära dig mer om hur vår personlighet och vår psykiska hälsa påverkas under hela livet av olika faktorer såsom arv, miljö, kultur och vårt sociala sammanhang. Du får också möjlighet att relatera dessa kunskaper till egna erfarenheter.

Kursinnehåll

Tyngdpunkten kommer att ligga på utvecklings- och personlighetspsykologi samt begreppen psykisk hälsa/ohälsa.

Kursen ges på heldistans vilket innebär att inga föreläsningar ingår. Redovisning sker i form av individuella inlämningsuppgifter som utgör lärarens bedömningsunderlag. 

Återställ
Hjälp oss bli bättre