Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Hälsö Stigfjorden, foto.

Hälsö Stigfjorden

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Religionskunskap 1 50 p

Hur religioner och livsåskådningar kommer till uttryck i ord och handling.

Kursinnehåll

Kursen tar upp de olika världsreligionerna och andra livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck i omvärlden och i Sverige. Kursen visar också på betydelsen av möten mellan människor och olika kulturer. Kursdeltagaren får också möjlighet att reflektera över existentiella, etiska och moraliska frågor.

Återställ
Hjälp oss bli bättre