Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Lotsberget, Käringön, foto.

Lotsberget, Käringön

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Samhällskunskap 1a1 50 p

Kursen ger dig möjlighet att utveckla kunskaper om frågor som berör makt, demokrati, jämställdhet och de mänskliga rättigheterna. 

 

Denna kurs sätter demokrati och mänskliga rättigheter i fokus.

Du får lära dig grundläggande kunskaper om samhället och  demokratibegreppet. Vad krävs för att man ska kunna kalla ett land för demokrati och vad är en diktatur? Vad innebär de mänskliga rättigheterna i Sverige och i världen? Vilka tankar ligger bakom bildandet av Europeiska Unionen?

Vi tar även upp frågor som handlar om Arbetslivet och privatekonomin.

Vi håller hela tiden koll på nyheter och diskuterar aktuella samhällsfrågor. Arbetssättet varierar för varje moment. Föreläsningar, grupparbeten, diskussioner. Studerande på kursen har möjlighet att påverka kursinnehållet och det är viktigt att förhålla sig kritiskt till de olika källor som används.

Återställ
Hjälp oss bli bättre