Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ängs brygga, foto.

Ängs brygga

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Samhällskunskap 1a2 50 p

Kursen bygger vidare på samhällskunskap 1a1

Du får lära dig grundläggande kunskaper om hur de politiska idéerna format samhället. En stor del av kursen tar upp samhällets ekonomi, handel och internationella frågor. Vilken roll spelar massmedia när det gäller opinionsbildning och påverkan?

Även samhällsvetenskapliga begrepp och metoder tas upp.

Vi håller hela tiden koll på nyheter och diskuterar aktuella samhällsfrågor. Arbetssättet varierar för varje moment. Föreläsningar, grupparbeten, diskussioner. Studerande på kursen har möjlighet att påverka kursinnehållet och det är viktigt att förhålla sig kritiskt till de olika källor som används.

Återställ
Hjälp oss bli bättre