Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Strömholmen, foto.

Strömholmen

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Samhällskunskap 1b 100 p

Kursen ger dig möjlighet att utveckla kunskaper om frågor som berör makt, demokrati, jämställdhet och de mänskliga rättigheterna.

Kursinnehåll

Du får lära dig grundläggande kunskaper om samhället.
Ideologier, det vill säga, de politiska idéernas framväxt, statskicket i Sverige och andra länder (hur riksdag och regering fungerar), massmedias roll idag, samhällsekonomi och internationella relationer (Förenta Nationerna, Europeiska Unionen, u-landsproblem, mänskliga rättigheter, konflikter i världen, arbetsmarknad, miljö- och resursproblem).

Vi håller hela tiden koll på nyheter och diskuterar aktuella samhällsfrågor. Arbetssättet varierar för varje moment. Föreläsningar, grupparbeten, diskussioner. Studerande på kursen har möjlighet att påverka kursinnehållet och det är viktigt att förhålla sig kritiskt till de olika källor som används.

Återställ
Hjälp oss bli bättre