Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Svanesundsleden, foto.

Svanesundsleden

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Svenska 1 100 p

Kursen ger dig kunskaper i att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.

Kursinnehåll

 • Hur man gör intressanta muntliga framträdanden
 • PowerPoint och andra tekniska hjälpmedel
 • Argumentationsteknik
 • Läsa romaner och noveller av kvinnor och män från olika tider och kulturer
 • Hur man varierar en text beroende på målgruppen
 • Hur talspråk varierar i olika grupper
 • Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier
 • Studera dialekter
 • Bearbeta, sammanfatta och kritisk granska olika typer av texter
 • Citat- och referatteknik
 • Källkritik
 • Rätt och fel i språket
 • Grundläggande språkliga begrepp
Återställ
Hjälp oss bli bättre