Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Mollösund och Mollön, foto.

Mollösund och Mollön

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Svenska 2 100 p

Kursen ger dig kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur från olika tider, dels i film och andra medier.

Kursinnehåll

  • Hur man muntligt och skriftligt bygger upp olika typer av texter i fråga om språk och stil
  • Referat och kritisk granskning av texter
  • Skriva utredande och argumenterande texter
  • Svenska och internationella författarskap, såväl kvinnliga som manliga
  • Skönlitterära verk, teater, film och andra medier, från olika tider och epoker
  • Hur samhällsutvecklingen har påverkat sättet att skriva skönlitteratur under olika tider
  • Centrala litteraturvetenskapliga begrepp och deras användning
  • Svenska språkets uppbyggnad
  • Språkförhållanden i Sverige och övriga Norden
Återställ
Hjälp oss bli bättre