Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Vräland, foto.

Vräland

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Svenska 3 100 p

Kursen ger dig kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma muntliga framställningar och texter.

Kursinnehåll

  • Muntlig framställning med fördjupad tillämpning av retoriska begrepp som stöd i planering och utförande
  • PowerPoint och andra tekniska hjälpmedel
  • Läsning av skönlitterära texter, författade av såväl kvinnor som män
  • Hur man använder olika grepp för att uppnå olika effekter i skönlitteraturen
  • Svenska språkets ursprung och släktskapsförhållanden
  • Hur språket har förändrats.

Som ett led i förberedelse för högskolestudier fokuserar vi också på

  • disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär
  • läsning av och arbete med texter, vilket inkluderar strukturering, sovring, sammanställning, sammanfattning och källkritisk granskning
  • skriftlig framställning som anknyter till den vetenskapliga texttypen och som behandlar någon aspekt av svenskämnet
Återställ
Hjälp oss bli bättre