Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Hälsö Stigfjorden, foto.

Hälsö Stigfjorden

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Trädgård i vården 50 p

Den här teoretiska orienteringskursen ger dig kunskap om hur trädgård och park kan användas i vård och rehabilitering. Den ger dessutom ett underlag för beslut om vidare studier. Kursen ger en inblick i kunskapsområdet vård och omsorg. Viktiga grundläggande begrepp är hälsa, välbefinnande, behov och rehabilitering.

Du får förståelse för utemiljöns betydelse för hälsa och livskvalitet och kunskaper om olika gruppers behov och möjligheter att använda trädgård och park i rehabiliterande eller hälsobefrämjande syfte.

Undervisningen ger eleverna förutsättningar att utveckla

  1. Kunskaper om trädgårdsterapins historia och nuvarande arbetsområde
  2. Kunskaper om olika teorier om utemiljöns värde för människans fysiska och psykiska hälsa och välbefinnande samt förmåga att diskutera och jämföra de olika teorierna
  3. Förmåga att kunna identifiera olika gruppers och individers behov
  4. Färdigheter i att planera, genomföra, dokumentera och utvärdera olika åtgärder ur ett hälso- och rehabiliteringsperspektiv genom att på olika sätt utnyttja en trädgårds- eller parkmiljö.

Kursen är en termins distanskurs på 50 p


Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre