Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gullholmen och Islandsberg, foto.

Gullholmen och Islandsberg

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Prövning

Har du redan kunskaper i en kurs kan du göra en prövning inom vuxenutbildningen.

En prövning kan göras i kurser som är godkända av Skolverket. En prövning är en bedömning av dina kunskaper i ett ämne i grundläggande nivå eller i en kurs i gymnasieskolan eller inom vuxenutbildningen på gymnasial nivå. Bedömningen utgår från kunskapskraven och resulterar i ett betyg.

Prövningen gäller alltid hela kursen och innebär att du på egen hand läser in en kurs enligt gällande kursplan under en viss tid.

  1. En prövning kan ge betyg i en ny kurs som kan ingå i ditt slutbetyg.
  2. En prövning kan höja ett betyg du redan har.

Prövningsperioder

Period 1

Vecka 14-19
Anmälan senast den 28/2

Period 2

Vecka 42-49
Anmälan senast den 29/9

Om du ska komplettera med betyg för fortsatta studier måste du göra din prövning i god tid innan sista kompletteringsdag.

Anmälan till prövning

Om du vill anmäla dig till en prövning tar du kontakt med vår studie- och yrkesvägledare. Glöm inte att ta med dig dina tidigare betyg, då de ska bifogas i din ansökan. Efter samtalet fyller ni gemensamt i anmälan om prövning. När det är gjort betalar du en avgift för prövningen.

Vi genomför enbart prövning av kurser som vi anordnar.

Avgift för prövning

Du är avgiftsbefriad om du

  • gått ut grundskolan och inte uppnått kursplanens mål för år nio i det ämne prövningen gäller.
  • i gymnasieskolan fått betyget Icke godkänd, eller F, i den kurs prövningen gäller.
  • studerar på kommunal vuxenutbildning och fått betyget Icke godkänd, eller F, på den kurs prövningen gäller.

För övriga gäller

  • studerande inskrivna vid vuxenutbildningen i Orust kommun betalar 350 kronor per prövningstillfälle
  • övriga betalar 500 kronor per prövningstillfälle

Ansökan om prövning

Jag vill göra en prövning


Personuppgifter *
User information
Tidigare studier *

Information om Personuppgiftslagen (PuL)
Genom att du klickar på ”Skicka” i våra e-tjänster godkänner du att Orust kommun lagrar dina uppgifter.

Information om Personuppgiftslagen (PuL)

När du använder vår e-tjänst lagras dina personuppgifter i syfte att Orust kommun ska kunna nå dig när vi handlägger ditt ärende.

Enligt personuppgiftslagen får vi inte registrera dina uppgifter utan ditt godkännande.

Genom att du klickar på "Skicka" i våra e-tjänster godkänner du att Orust kommun lagrar dina uppgifter.

Kommunen är skyldig att på din begäran rätta, blockera och utplåna uppgifter som inte har behandlats i enlighet med PuL.(28 § PuL).

Enligt PuL har varje registrerad rätt att en gång per år erhålla besked, efter skriftlig ansökan, om personuppgifter som rör den sökande behandlas eller inte (26 §). Din ansökan enligt 26 § PuL skickas till den förvaltning som du vill få uppgifter från.

Allmän handling

Dina inlämnade uppgifter är en allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt Offentlighets- och sekretesslag (2009:400).

Återställ
Hjälp oss bli bättre