Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tegen, Varekil, foto.

Tegen, Varekil

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Prövning

Har du redan kunskaper i en kurs kan du göra en prövning inom vuxenutbildningen.

En prövning kan göras i kurser som är godkända av Skolverket. Prövningen gäller alltid hela kursen och innebär att du på egen hand läser in en kurs enligt gällande kursplan under en viss tid.

  1. Du kan göra prövning i en kurs och få betyg som du kan tillgodoräkna dig i ditt slutbetyg.
  2. Du har möjlighet att genom prövning höja ditt betyg.

Vuxenutbildningen prövningsperioder 2017

  • Period 1: V 14-19 Anmälan senast den 28/2
  • Period 2: V 42-49 Anmälan senast den 29/9

Viktigt att tänka på om du ska komplettera med betyg till Antagningsenheten för studier på t.ex. högskolenivå, är att du måste göra din prövning i god tid innan sista kompletteringsdag.

Anmälan till prövning

Om du vill anmäla dig till en prövning tar du kontakt med vår studie- och yrkesvägledare. Glöm inte att ta med dig dina tidigare betyg, då de ska bifogas din ansökan. Efter samtalet fyller ni gemensamt i ansökningsblanketten. När det är gjort betalar du en avgift för prövningen till skolassistenten.

Vi genomför enbart prövning av kurser som vuxenutbildningen i Orust kommun anordnar.

Du är avgiftsbefriad om du

  • gått ut grundskolan och inte uppnått kursplanens mål för år nio i det ämne prövningen gäller.
  • i gymnasieskolan fått betyget Icke godkänd, eller F, i den kurs prövningen gäller.
  • studerar på kommunal vuxenutbildning och fått betyget Icke godkänd, eller F, på den kurs prövningen gäller.

För övriga gäller

  • studerande inskrivna vid vuxenutbildningen Orust Kommun betalar 350 kronor per prövningstillfälle
  • övriga betalar 500 kronor per prövningstillfälle

Obs!

Prövning i gamla kurser med betyg IG-MVG gick endast att göra till och med 30 juni 2016. Därefter gäller endast det nya skolsystemet.

Självservice

Ansökan om prövningPDF (pdf, 103.5 kB)

Återställ
Hjälp oss bli bättre