Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Konstgräsplan, Henåns skola, foto.

Konstgräsplan, Henåns skola

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Särskild utbildning för vuxna

Särskild utbildning för vuxna riktar sig till personer med utvecklingsstörning och finns på grundläggande och

gymnasial nivå. Träningsskolan ingår som en gren inom den grundläggande nivån.

Grundläggande nivå och träningsskola

Det finns 13 nationella kurser för utbildning som motsvarar grundsärskolan och 3 nationella kurser för utbildning som motsvarar träningsskolan inom grundsärskolan.

Följande kurser ges inom grundsärskolan

Biologi, engelska, fysik, geografi, hemkunskap, historia, kemi, matematik, religion, samhällskunskap, svenska, svenska som andra språk och teknik

Följande kurser ges inom träningsskolan

Individ och samhälle, Natur och miljö, språk och kommunikation

Gymnasienivå

Syftet med utbildningen är att ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar den utbildning som ges i gymnasiesärskolans nationella program.

Skolformen vänder sig till vuxna som vill komplettera sin utbildning, få sina kunskaper och sin kompetens validerade eller kanske byta yrkesbana.

Som vuxen med utvecklingsstörning är du behörig att delta i utbildning på gymnasial nivå från och med andra kalenderhalvåret det år han eller hon fyller 20 år, är bosatt i Sverige och

  • saknar sådana kunskaper som utbildningen i gymnasiesärskolan syftar till att ge, och
  • har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen

Behörig är också den som är yngre än vad som anges ovan, men har slutfört en utbildning i gymnasiesärskolan eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor.

Självservice

Ansökan SärvuxPDF (pdf, 91.1 kB)

Återställ
Hjälp oss bli bättre