Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Oxskär, foto.

Oxskär

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Kurser gymnasial nivå

Syftet med utbildning är att ge vuxna kunskaper på en nivå som motsvarar den utbildning som ges i gymnasiesärskolans nationella program.

Målgrupp

Skolformen vänder sig till vuxna som vill komplettera sin utbildning, få sina kunskaper och sin kompetens validerade eller kanske byta yrkesbana.

En vuxen med utvecklingsstörning är behörig att delta i utbildning på gymnasial nivå från och med andra kalenderåret det år han eller hon fyller 20 år, och

 • är bosatt i Sverige
 • saknar sådana kunskaper som utbildningen i gymnasiesärskolan syftar till att ge
 • har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.

Behörig är också den som är yngre än vad som anges ovan, men har slutfört en utbildning i gymnasiesärskolan eller likvärdig utbildning och uppfyller övriga behörighetsvillkor.

Särskild utbildning för vuxna på gymnasial nivå följer samma ämnesplaner som inom gymnasiesärskolan, med undantag av idrott och hälsa.

Gemensamma ämnen för nationella program

 • Engelska
 • Estetisk verksamhet
 • Historia
 • Matematik
 • Naturkunskap
 • Religionskunskap
 • Samhällskunskap
 • Svenska eller svenska som andraspråk

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre