Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Morlanda brygga, foto.

Morlanda brygga

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Svenska för invandrare

På utbildningen i svenska för invandrare får du grundläggande kunskaper i svenska språket.

Du lär dig tala, läsa och skriva på svenska. Du får också träna på att använda språket i vardags-, arbets-, samhällsliv och framtida studier. Efter avslutad kurs får du betyg.

Vi har kontinuerlig antagning

Du kan studera SFI på olika nivåer. Den högsta SFI-nivån är nivå D. Vi gör en kartläggning tillsammans. Detta gör vi för att du ska bli placerad på den nivå som passar för dig.

SFI-studier på dagtid

Det är undervisning varje vardag, måndag-fredag.

SFI-studier på kvällstid

Vi erbjuder också SFI-undervisning på kvällstid.

Tisdagar klockan 17:00–20:00.

Ansökan om utbildning i svenska för invandrare

Fyll i ansökan och tryck på skicka-knappen längst ned på sidan.

Du kan också hämta en ansökan på expeditionen, Skolvägen 1 i Henån. 

Sökande


Personuppgifter *
User information


UtbildningBetygskopia *
ArbetslivserfarenhetNuvarande sysselsättning

Multiple selection


Information om Personuppgiftslagen (PuL)
Genom att du klickar på ”Skicka” i våra e-tjänster godkänner du att Orust kommun lagrar dina uppgifter.

Information om Personuppgiftslagen (PuL)

När du använder vår e-tjänst lagras dina personuppgifter i syfte att Orust Kommun ska kunna nå dig när vi handlägger ditt ärende.

Enligt personuppgiftslagen får vi inte registrera dina uppgifter utan ditt godkännande.

Genom att du klickar på "Skicka" i våra e-tjänster godkänner du att Orust kommun lagrar dina uppgifter.

Kommunen är skyldig att på din begäran rätta, blockera och utplåna uppgifter som inte har behandlats i enlighet med PuL.(28 § PuL).

Enligt PuL har varje registrerad rätt att en gång per år erhålla besked, efter skriftlig ansökan, om personuppgifter som rör den sökande behandlas eller inte (26 §). Din ansökan enligt 26 § PuL skickas till den förvaltning som du vill få uppgifter från.

Allmän handling

Dina inlämnade uppgifter är en allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt Offentlighets- och sekretesslag (2009:400).

Återställ
Hjälp oss bli bättre