Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Vräland, foto.

Vräland

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Validering

Har du arbetat minst ett år på heltid inom vård och omsorg har du möjlighet att förkorta dina yrkesutbildning.

När du erfarenhet av ett yrke kan du få dina yrkeskunskaper bedömda. Bedömningen består av både praktiska och teoretiska prov i en så kallad validering.

Validering inom vård och omsorg

Genom validering kan du visa de erfarenheter du redan har inom vård och omsorg.

Jag vill göra validering inom vård och omsorg


Personuppgifter *
User information
Tidigare studier *


Information om Personuppgiftslagen (PuL)
Genom att du klickar på ”Skicka” i våra e-tjänster godkänner du att Orust kommun lagrar dina uppgifter.

Information om Personuppgiftslagen (PuL)

När du använder vår e-tjänst lagras dina personuppgifter i syfte att Orust kommun ska kunna nå dig när vi handlägger ditt ärende.

Enligt personuppgiftslagen får vi inte registrera dina uppgifter utan ditt godkännande.

Genom att du klickar på "Skicka" i våra e-tjänster godkänner du att Orust kommun lagrar dina uppgifter.

Kommunen är skyldig att på din begäran rätta, blockera och utplåna uppgifter som inte har behandlats i enlighet med PuL.(28 § PuL).

Enligt PuL har varje registrerad rätt att en gång per år erhålla besked, efter skriftlig ansökan, om personuppgifter som rör den sökande behandlas eller inte (26 §). Din ansökan enligt 26 § PuL skickas till den förvaltning som du vill få uppgifter från.

Allmän handling

Dina inlämnade uppgifter är en allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt Offentlighets- och sekretesslag (2009:400).

Återställ
Hjälp oss bli bättre