Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Malöleden, foto.

Malöleden

Utbildning och barnomsorg
Återställ
Visa kontaktuppgifter

Yrkesutbildning i Vård och omsorg, vt -18

Vill du arbeta med människor och göra något som känns

meningsfullt och där du känner att du kan göra skillnad för någon. Då är vår yrkesutbildning något för dig.

Utbildningen vänder sig till dig som vill arbeta med vård och omsorg på grundläggande nivå.

Vid ansökan bifoga personligt brev

I alla vård- och omsorgsyrken handlar det om att möta människor som behöver hjälp och stöd i något av livets olika skeden. Du kan arbeta inom hälso- och sjukvård, psykiatri, med äldre och med personer med funktionsnedsättningar. Det finns också andra yrkesområden där din kompetens kan vara en tillgång. Efter studierna är möjligheterna till arbete goda.

I utbildningen ingår gemensamma kurser och fördjupningskurser. Totalt omfattar utbildningen inklusive gymnasiearbete 1500 p motsvarande 1,5 års heltidsstudier.

Utbildningen genomförs på halvdistans, det vill säga att du studerar hemma men med vissa undervisningspass i skolan. Arbetsplatsförlagt lärande, APL, där teori och praktik kopplas samman, ingår också i utbildningen. Under APL följer du en handledare på schema i vård- och omsorgsverksamheter.

Validering

Har du arbetat inom vård och omsorg med omfattningen 100 % under minst ett år kan du förkorta din utbildning genom validering. Det innebär att du får dina kunskaper synliggjorda genom en strukturerad process. Dina kunskaper synliggörs och valideras mot Skolverkets kurser i Vård- och omsorgsprogrammet. När valideringsprocessen är klar görs en prövning mot Skolverkets kurser och du kan få betyg.

Valideringsprocessen tar ca 7 veckor beroende på hur många kurser du kan validera. Det innebär att du måste vara tillgänglig 100 % för både teoretisk och praktisk validering, du kan inte arbeta samtidigt. Validering inom vård och omsorg genomförs både praktiskt och teoretiskt.

Den teoretiska delen genomförs av vård och omsorgslärare och i vuxenutbildningens lokaler.

Den praktiska valideringen genomförs i en vård- och omsorgsverksamhet liknande den där du har skaffat dig dina erfarenheter, alltså inte på den plats där du eventuellt arbetar. Du arbetar sida vid sida med en valideringshandledare som ska bekräfta dina kunskaper. Hur lång tid den praktiska valideringen tar beror på hur många kurser som ska valideras.

Förkunskaper

Grundskola eller motsvarande med lägst betyget Godkänd i svenska eller svenska som andraspråk. 

Återställ
Hjälp oss bli bättre