Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Konstgräsplan, Henåns skola, foto.

Konstgräsplan, Henåns skola

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2016-04-20

Etablering i centrala Henån

Tomten bakom Kaprifolgårdens äldreboende i centrala Henån är planlagd för vård. Entreprenören hade informationsmöte om etableringen den 5 april. Nu är ansökan om bygglov inlämnad.

Teckning på vit byggnad i tre våningar

Vallmovägen sedd från öster.

De nya ägarna av tomten, Vårdfastigheter i Henån AB, har tecknat avtal med Folktandvården och Capio vårdcentral som kommer att etablera sig där. Det finns även plats för ytterligare verksamhet.

Illustrationer

Bilderna visar hur byggnaden för vård och omsorg som det har ansökts bygglov för ser ut. Bygglovsansökan gäller för tomten Henån 1:275 mellan Vallmovägen och Kaprifolvägen intill Kaprifolgårdens äldreboende.

Detaljplan för Henån 1:272 mfl

Området bakom Kaprifolgården är detaljplanerat för skola, förskola, bostäder och äldreboende.

Kontaktuppgifter

  1. Vårdfastigheter i Henån AB
  2. Patrick Hermansson +46 706-378080
  3. Tony Lindberg +46 70-555 77 26 
Teckning på vit byggnad i tre våningar

Vallmovägen sedd från väster.

Teckning på vit byggnad i tre våningar

Innergården sedd från Kaprifolvägen.

Teckning på vit byggnad i tre våningar

Kaprifolvägen sedd från väster.

Teckning på vit byggnad i tre våningar

Kaprifolvägen sedd från öster.

Återställ
Hjälp oss bli bättre