Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ängs brygga, foto.

Ängs brygga

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2018-01-31

LOVA, Lokala vattenvårdsprojekt

Från och med 1 januari 2018 kan projekt få upp till 90 procent LOVA-bidrag till åtgärder kring internbelastning i sjöar och kustvatten och upp till 80 procent bidrag till andra åtgärder.

Åtgärder mot övergödning i vattendrag, sjöar och havet och spridning av miljögifter från fritidsbåtar är prioriterade. Utöver det finns det möjlighet att få bidrag för andra åtgärder.

Återställ
Hjälp oss bli bättre