Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Skeppersholme Käringön, foto.

Skeppersholme Käringön

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2017-07-19

Ta en stund för Svanesund

Vi har påbörjat ett planarbete för Svanesunds centrum. En viktig del i arbetet är att skapa en dialog med dig som lever och verkar i Svanesund. Var med och tyck till och ge oss din bild av Svanesunds framtid.

Under tre veckors tid har det funnits möjlighet att lämna sina synpunkter och idéer. Engagemanget är stort, det är så roligt. Över hundra bra och intressanta idéer har kommit in. Det finns fortfarande möjlighet att lämna dina synpunkter.

Relaterad information

Enkäten och kartan är öppna till den 28 augusti

Efter den 28 augusti ska alla idéer sammanställas. Det kommer ta cirka en månad att sammanställa idéerna, men det kan även ta längre tid beroende på hur många idéer som kommit in.

Vi publicerar sammanställningen så snart den är klar och alla tankar blir en del av underlaget i planprogrammet för Svanesunds centrum.

Medborgadialog i form av fokusgrupper

Under hösten kommer dialogen fortsätta i form av möten med fokusgrupper. Vi kommer att bland annat träffa barn, föreningar, pensionärer och företagare.

Idéer och tankar från dessa möten kommer också vara ett underlag i planprogrammet och i kommande detaljplaner.

Enkät medborgardialog Svanesunds centrum

Genom att svara på enkäten du lämna tankar och idéer till planprogrammet för Svanesunds centrum.

Karta medborgardialog Svanesunds centrum

I kartan kan du lämna tankar och idéer till planprogrammet för Svanesunds centrum.

  1. För att lämna en idé zoomar du i kartan till önskad plats.
  2. Du klickar på ikonen högst upp till höger i kartan och följer instruktionerna i rutan som öppnas.
Återställ
Hjälp oss bli bättre