Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ellös hamn, foto.

Ellös hamn

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2017-04-28

Tips till strandstädare på västkusten

De ampuller som hittats i norra Bohuslän är inte farlig att hantera, men kan innehålla små mängder kvicksilver säger Försvarets forskningsinstitut, FOI. Det innebär att den ändå ska sopsorteras som farligt avfall.

Foto på en glasampull med flera olika korn i

Så här ser ampullen ut, den är cirka sex centimeter lång.

Enligt Försvarets forskningsinstitut, FOI, är ampullerna från andra världskrigsåren och användes då för att påvisa om farliga ämnen fanns i luften. Ampullerna innehåller små mängder kvicksilver men är enligt FOI inte farliga att hantera och sorteras in som farligt avfall vid sopsortering.

Nu pågår strandstädningar lite varstans längs Västkusten. Men det finns alltså ingen anledning till oro om du hittar en sådan ampull, men då den kan innehålla små mängder kvicksilver innebär det att den ska sopsorteras som farligt avfall.

Nu kan du rapportera farligt avfall

I samband med ampull-fyndet har Strandstädarkartan fått ytterligare en markeringsmöjlighet, Farligt avfall. Där kan du rapportera in med bild, datum och anteckning om du påträffar ampuller eller andra farliga föremål.

Om du hittar en ampull med okänt innehåll – rör den inte

Ring istället 112 och be att få tala med närmaste räddningstjänst.

Återställ
Hjälp oss bli bättre