Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Husebyberget, Ellös, foto.

Husebyberget, Ellös

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2016-09-02

Utställning av fördjupad översiktsplan för Slussen

Syftet med planen är att skapa förutsättningar för en hållbar utveckling av Slussen, i samband med att kommunalt vatten och avlopp byggs ut till Slussen. Utställningen av planförslaget pågår från 6 september till 7 november.

Utskottet för samhällsutveckling har beslutat att ställa ut planförslaget med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning. Planförslaget finns tillgängligt här på hemsidan och i kommunhusets entré i Henån.

Eventuella synpunkter på planförslaget ska skriftligen vara Orust kommun tillhanda senast 7 november 2016 via adressen Orust kommun, Förvaltningsområde samhällsutveckling, 473 80 Henån. Det går också bra att maila synpunkter till tekniska.ksk@orust.se.

Inkomna synpunkter kommer att redovisas och besvaras i ett särskilt utlåtande. Därefter kan den fördjupade översiktsplanen antas av kommunfullmäktige.

Utställningsmöte

Ett utställningsmöte kommer att hållas den 30 september i Stenshults föreningslokal, med start kl 16:00. Politiker och tjänstemän från förvaltningsområde samhällsutveckling kommer att vara på plats för att presentera planförslaget och svara på frågor.

Återställ
Hjälp oss bli bättre