Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Edshultshall, foto.

Edshultshall

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2017-11-17

Varekilsån behöver hjälp

Nu har vi startar ett projekt med rådgivning i syfte att förbättra miljön i känsliga vatten. Först ut är Varekilsån. Hur Varekilsån mår påverkar även havet söder om Orust i Halsefjord och Stigfjorden.

Vandringar längs Varekilsån är en del av projektet.

Varekilsån rinner ut i Halsefjord utanför Varekil i sydöstra delen av ön. Området har ett rikt fågelliv och i Varekilsån leker öringen.

Varekilsån är påverkat av övergödning. Näringsämnen i form av kväve och fosfor finns naturligt i miljön. Men när extra näringsämnen tillförs på grund av mänsklig aktivitet kan övergödning uppstå. Övergödning orsakas av ämnena kväve och fosfor och kan leda till syrebrist i haven. Vid syrebrist kan de bottenlevande djuren och en del fiskarter slås ut. Åar och bäckar som är lek- och uppväxtområde för öring är särskilt viktiga att skydda. Övergödning kan också resultera i algblomning.

Alla som bor och verkar i området runt Varekilsån kan tillsammans med ganska små insatser spela en stor roll i förbättringsarbetet. Störst påverkan på hur Varekilsån mår har skogsbruk, lantbruk och avlopp.

Rådgivning för att hjälpa Varekilsån

Vår ambition med projektet är att genom rådgivning till mindre lantbruk och hästgårdar minska närsaltsutsläppen till känsliga vatten genom riktad information. En del är att den kunskap som Greppa näringen har även når mindre lantbruk. Med information från experter och vandringar längs vattendrag som ansluter till din egna mark hoppas vi på kunskap om vilka åtgärder som får störst effekt för minskat närsaltläckage når ut på ett bra sätt. Tanken är att skapa en stolthet för och ett lokalt engagemang kring det lokala vattendraget. Vår förhoppning är att detta resulterar i lokala initiativ som kommer på egna åtgärder för att förbättra miljön.

Vi kommer under 2018 att fortsätta med Kärrebergsån, Hagaån och Strane Å.

Återställ
Hjälp oss bli bättre