Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Mollösund och Mollön, foto.

Mollösund och Mollön

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2017-11-03

Vattenledning mellan Slussen och Åh

Tillsammans med Uddevalla kommun bygger vi en gemensam vattenledning i sundet mellan Slussen och Åh. Samarbetet kommer att ge oss tryggare vattenförsörjning.

Foto på en flotte i vattnet mellan Orust och Ljungskile

Flotten som lägger ner överföringsleden mellan Åh och Slussen.

Nu svetsas ledningen under Vindöbron. Sedan bogseras ledningen ut sjövägen, till Slussen, för att läggas utmed hela sträckan.

Ute på vattnet används en flotte för att sänka ner färdiga ledningssektioner. Ledningarna svetsas ihop på flotten och sänks ner till botten. Just nu borrar vi även för en luftningsbrunn på Brunnefjälls holme.

Arbetet med överföringsledningen påbörjades i oktober 2017 och beräknas vara klart i februari 2018. Ledningen kommer sedan att anslutas till en vattenledning mellan Uddevalla-Ljungskile och befintligt ledningsnät vid Slussen. Sträckans längd är cirka 6,3 kilometer varav cirka 6 kilometer är sjöledning.

Foto med pågående arbete vid Brunnefjälls holme

Arbete pågår vid Brunnefjälls holme.

Återställ
Hjälp oss bli bättre