Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ängs brygga, foto.

Ängs brygga

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2015-10-20

Flyktingsituationen, så kan du hjälpa till

Vi har fått en fantastisk respons, tack för allt engagemang för att lösa boendefrågan och tack för alla gåvor. Nu söker vi bara efter dig som vill hjälpa till med din tid.

Oppositionsrådet Hans Pettersson (m) och Kommunalrådet Kerstin Gadde (s)

Det är många Orustbor som visat sitt engagemang och har hört av sig och vill hjälpa till. Det känns fantastiskt att bo på en plats där så många vill hjälpa till. 

Vi har både fått gåvor och fått förslag om möjliga boende. Just söker vi bara dig som vill hjälpa till med din tid.

Du som vill ge din tid till ensamkommande barn

Det finns många barn som kommer ensamma och behöver hjälp. Barnen behöver boende och kontakt med personer som kan fungera som stöd i att komma in i det svenska samhället. Vissa av barnen behöver ett hem både på kort och på lång sikt. Det finns också ett behov av god man.

God man för ensamkommande barn

Ensamkommande barn som kommer till Sverige utan vårdnadshavare får en god man som i första hand ska se till att barnet får en trygg tillvaro under sin första tid. När barnet får permanent uppehållstillstånd får barnet i stället en särskilt förordnad vårdnadshavare.

Är du intresserad av att bli god man eller få veta mer om vad det innebär kontaktar du kommunens överförmyndare. Uppdraget som god man brukar uppfattas som väldigt intressant och givande. Ersättning utbetalas i form av arvode. Du ansvarar inte för den dagliga omvårdnaden och tillsynen av barnet, det sköts av boende där barnet bor. För att bli god man behöver du gå en utbildning.

  1. Kontakt
    Säkrast måndag, tisdag och torsdag mellan klockan 10:00-12:00
  2. Överförmyndare Telefon 0303 - 73 82 23
  3. e-post: overformyndaren@stenungsund.se 

Kontaktperson och familjehem/jourhem till ensamkommande barn och unga

Kan du och din familj tänka er att öppna ert hem och ta hand om ett barn? Just nu söker vi kontaktpersoner samt jourhem på kort sikt och familjehem på längre sikt.

Gör en intresseanmälan så kontaktar vi dig för vidare genomgång av vad som krävs för att bli kontaktperson.

Relaterad information

Läxhjälp och aktiviteter

På vårt HVB kan du hjälpa till med exempelvis läxläsning eller aktiviteter.

Om du har tid att ge kan du kontakta boendet via telefon 0304-33 40 83 alternativt 0304-33 42 33

Du som vill ge din tid till vuxna och familjer

Språkcafé

Kulturhuset Kajutan, biblioteket i Henån, har varannan vecka ett språkcafé. Om du kan tänka dig att fika och samtala på svenska med nyanlända, kan du kontakta kommunens integrationssamordnare.

Kontakt
Visnja Orel, Integrationssamordnare, telefon 0304-334127
e-post: visnja.orel@orust.se

Flyktingguider

En flyktingguide är en kontakt för nyanlända som har fått uppehållstillstånd och bor på Orust. Som flyktingguide får man kontakt med en nyanländ person eller familj och kan svara på frågor om hur saker och ting fungerar i Sverige och på Orust. Kontakta kommunens integrationssamordnare för mer information.

Kontakt
Visnja Orel, Integrationssamordnare, telefon 0304-334127
e-post: visnja.orel@orust.se

Myndigheternas samarbete kring flyktingsituationen

Sveriges myndigheter samarbetar på nationell, regional och lokal nivå för att gemensamt ta hand om de flyktingar som anländer till Sverige.

Om du vill ge gåvor

Vill du skänka gåvor i form av kläder, hygienartiklar eller pengar kan du kontakta lokala och nationella hjälporganisationer. 

Återställ
Hjälp oss bli bättre