Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Ängs brygga, foto.

Ängs brygga

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2016-04-12

Framtidsgruppen

Framtidsgruppen är en fast beredning under kommunfullmäktige. Gruppen har till uppgift att arbeta med kommunens långsiktiga mål- och visionsarbeten.

Foto på sju män och tre kvinnor

Thomas Asker (C), Bosse Nordberg (S), Els-Mari Ragnar (FO), Viktor Simensen (L), Kia Nordqvist (MP), Johan Eriksson (S), Dan Vikström (V), Irma Sjölinder (L), Johan Söderpalm (MP), Jan W Kjellberg (M)

Framtidsgruppen har tio ordinarie ledamöter och fem ersättare. De väljs av Kommunfullmäktige och uppdraget är på fyra år. Uppdraget startar från och med den första januari året efter kommunalvalet.

Visioner och utvecklingsfrågor

Gruppens arbete ska bredda underlaget för politiska beslut när det handlar om framtidsfrågor. Det handlar om övergripande och långsiktiga utvecklingsfrågor inom områdena lärande, omsorg och samhällsutveckling. Framtidsgruppen ansvarar också för kommunens övergripande omvärldsbevakning.

Vision för Orust

Det behövs en gemensam framtidsbild och arbetet med en långsiktig vision för Orust pågår i gruppen. I september 2015 gjordes ett spel med ett verktyg som heter Future City game. Det är ett spel där 25 personer delades in i 5 grupper. Varje grupp tog fram sin version av framtidens Orust och ett vinnande förslag röstades fram. Samtliga förslag är ett inspel till den framtida vision som gruppen kommer att presentera för fullmäktige för beslut under 2016. Visionen är ett politiskt beslut.

Framtidsgruppen ska också ta fram visioner som underlag till kommunens översiktsplan. I arbetet ska utrymme ges för medborgardialog

Återställ
Hjälp oss bli bättre