Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Tuvesvik, foto.

Tuvesvik

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2017-12-21

Kommunchefens julhälsning

Orust med sin fantastiska natur och vackra kulturmiljöer är en attraktiv plats att bo och verka på eller besöka. Vi hoppas att du känner värme och att ditt hjärta slår några extra slag varje gång du hör namnet på platser som finns i vår kommun.

Tillsammans med mina medarbetare vill jag tacka dig för året som gått och jag vill gärna lyfta fram lite av det som var extra roligt under året. Samtidigt är det bara en bråkdel av allt gott som våra verksamheter bidrar med till vår gemensamma välfärd. Vi har runt 130 olika yrkesgrupper som alla är lika viktiga.

Vår vackra plats på västkusten ställer krav på oss att vårda och skydda vår miljö. Vatten- och avlopp är viktiga frågor för framtiden och där bedrivs ett stort framtidsarbete inom flera områden för att vi ska värna om våra unika miljöer. Samverkan med andra kommuner är en viktig framtidsfråga och det är många samarbeten inom viktiga områden som pågår med våra kranskommuner. På den listan kan vi nämna infrastruktur, översiktsplanering, turist- och näringslivsfrågor.

Bland alla viktiga ämnen som vi jobbat med under året var strävan att förbättra samverkan inom våra verksamheter samt mellan kommun och näringsliv. Syftet är att vi ska vara en attraktiv kommun för företag. Forum Orust för tillståndsgivning och rådgivning är nu en del av vår ordinarie verksamhet och fungerar väldigt bra enligt näringslivet. Vi har även ett näringslivsråd som har hittat sin form och blivit en riktigt bra plattform för samarbete i syfte att utveckla Orust till en attraktiv plats att bo och verka på.

Vi är en del av Bohuslän och samarbetar med övriga kustkommuner inom många områden till exempel i frågor som berör turism och havsfrågor. Den unika skärgård som vi är en del av uppmärksammas av besökare från hela världen. Utvecklingen av turistnäringen pågår tillsammans med Västsvenska turistrådet och Södra Bohuslän Turism. Aldrig har resan haft möjlighet att bli så personlig som nu och du kan vara en del av det genom Meet the locals.

Som kommun är vi delaktig i ett av de största eventen på västkusten: Öppet varv på Orust som återigen var en publikmagnet i augusti. Vi delar ut lyrikpriset Orust stora Evert Taubepris tillsammans med Orusts Sparbank, ett pris som stärker namnet Orust särskilt inom musikbranschen. Priset delas ut på Taubedagarna och i år var det en lycklig Kenneth Gärdestad tog emot hyllningarna som årets lyrikpristagare.

Vi vill att Orust ska vara energi- och klimatneutralt och arbetar målmedvetet för att minska energiförbrukning och användningen av fossilt bränsle. Vi köper grön el och byter efter hand ut värmesystem i våra lokaler. Idag använder vi sex elbilar och en hybridbil. I år tog hemtjänsten ytterligare ett kliv mot att bli klimat- och energineutrala genom att använda elcykel. De använder sedan tidigare fem av elbilarna.

Det finns en ekomatsliga där Sveriges kommuner rankas utifrån hur mycket ekologisk mat som serveras. I år har vi klättrat till plats 31 i den ligan. Det är kostenhet som lagar maten till våra skolor, förskolor och boenden i omsorgen. Idag är 37 procent av den mat som vi serverar ekologisk och målet är att servera 50 % ekologisk mat 2019.

Relaterad information

Vi vill vara en attraktiv kommun och för ett år sedan inleddes arbete med att skapa verktyg för att genomföra medborgardialoger. Medborgardialogens syfte är att ge dig som medborgare möjlighet att berätta om dina tankar och idéer i frågor som är påverkbara. Den ska användas som ett redskap för att ta med kunskap och synpunkter från kommuninnevånare som en del i besluten, särskilt de röster som inte hörs genom befintliga kanaler. Under hösten har vi träffat flera grupper, bland annat barn och ungdomar. Alla tankar och idéer ingår som underlag i planarbetet för centrala Henån och Svanesund.

Relaterad information

Vi vill vara den där arbetsgivaren som gör att du känner dig stolt när du hör någon prata om oss och det vi utför. Ett stort och uppriktig tack till alla goda ambassadörer som berättar om vår verksamheter och kommun. Vi blev ett certifierat Karriärföretag 2017 och krediterades som en av årets 100 arbetsgivare som bedriver bästa employer branding i Sverige. I lärarförbundets ranking blev vi tvåa Sverige. Ett fantastiskt gott betyg från lärarförbundets medlemmar. Året avslutades med att alla skolor på Orust avancerade i Öppna jämförelser, där resultat från hela Sverige jämförs med nyckeltal. Under hösten har vi invigt Ungdomens hus i Henån och flyttat Ungdomsmottagningen till bättre lokaler.

Arbetet med att få en budget i balans är helt klart en utmaning. Därför är det så roligt att den senaste ekonomiska prognosen för helåret 2017 visar ett positivt resultat på 44,1 miljoner kronor vilket är 11,7 miljoner bättre än vad som budgeterats.

Relaterad information

God Jul och ett gott nytt år

Nu sätter vi högsta fart mot ett nytt år som kommer att vara fullt av möjligheter. Jag ser fram mot 2018 och alla spännande händelser tillsammans med er alla.

Men först vill jag önska alla och envar en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Jan Eriksson, kommunchef

Återställ
Hjälp oss bli bättre