Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Malöleden, foto.

Malöleden

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2017-08-16

Kungörelse remiss Regional infrastrukturplan

Remissen gäller Förslag till regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018 - 2029 och är från Västra Götalands regionen. Du kan lämna dina synpunkter på förslaget.

Västra Götalandsregionen har i uppdrag av regeringen ansvar att upprätta länsplan för den regionala transportinfrastrukturen.

Förslaget till regional plan för transportinfrastrukturen i Västra Götaland 2018 – 2029 med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning (MKB) är utställd fram till den 6 oktober. Materialet finns tillgängligt på kommunhuset i Henån.

Dina synpunkter

Du har möjlighet att lämna synpunkter på det regionala planförslaget och tillhörande MKB. Synpunkter kan exempelvis lämnas på hur förslaget som helhet upplevs samt hur det bedöms svara mot nationella och regionala mål.

Fram till den 6 oktober 2017 finns möjlighet att lämna synpunkter på det regionala planförslaget och tillhörande MKB via e-post eller brev till Regionstyrelsen.

Ange diarienummer RS 01149-2016

Västra Götalandsregionen Koncernkontoret
avdelningen för kollektivtrafik och infrastruktur
att: Georgia Larsson
Box 1091
405 23 Göteborg 

e-post: regionstyrelsen@vgregion.se        

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre