Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Konstgräsplan, Henåns skola, foto.

Konstgräsplan, Henåns skola

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2016-02-03

LEADER Lokalt Ledd Utveckling

Nu finns det EU-pengar att söka för En levande, kreativ och unik del av Bohuslän, tillgänglig för alla genom LEADER Södra Bohuslän.

Lokalt ledd utveckling LEADER Södra bohuslän

LEADER

Lokalt Ledd Utveckling genom LEADER-metoden bygger på att företag, föreningar, organisationer och myndigheter har en landsbygdsutvecklande projektidé de vill genomföra. Projektet ska bidra till nytänkande utifrån lokala förutsättningar.

Projekten ska vara lokalt förankrade och präglas av ett tydligt underifrånperspektiv. Den som kommer med idén ska sedan driva projektet.

LEADER finansieras av EU, staten, kommunen och med privata medel.

Den privata satsningen kan vara pengar eller ideellt arbete. LEADER-metoden främjar samverkan mellan olika aktörer för att få spinoffeffekter som leder till att 1+1=3.

Vem kan söka

 • Företag, enskilda eller tillsammans
 • Organisationer
 • Föreningar
 • Myndigheter

Enskilda personer kan inte beviljas stöd.

LEADER Södra Bohuslän

LEADER-områden finns över hela Europa.

I LEADER Södra Bohusläns område ingår 7 områden.

 • Uddevalla
 • Stenungsund
 • Tjörn
 • Orust
 • Kungälv
 • Öckerö
 • Göteborgs Södra Skärgård

Kontakta Leader Södra Bohusläns utvecklingskontor

Du vänder dig till LEADER Södra Bohusläns utvecklingskontor för alla frågor.

Leader Södra Bohusläns utvecklingskontor finns i Kulturhuset Fregatten i Stenungsund.

Relaterad information

Insatsområden

En levande, kreativ och unik del av Bohuslän, tillgänglig för alla utgår från tre övergripande mål med tillhörande insatsområden.

En kreativ och ekonomiskt hållbar del av Bohuslän

Här ingår satsningar som ska bidra till en ekonomiskt hållbar och smart tillväxt i området. Målet fokuserar på två insatsområden, besöksnäring samt lokal mat och kan innehålla stöd till exempelvis nya arbetstillfällen eller besöksanledningar.

En levande och tillgänglig del av Bohuslän

Gemensamt för satsningar inom detta mål är att de ska bidra till goda förutsättningar för att kunna bo och leva i området. Målet fokuserar på insatsområdet lokal service, tillgänglighet och delaktighet och kan innehålla stöd till exempelvis ökad lokal service.

En miljömässigt hållbar del av Bohuslän

Satsningar inom detta mål ska bidra till innovativa lösningar för miljömässig hållbarhet i den lokala utvecklingen. Målet fokuserar på insatsområdet miljöeffektivisering och kan innehålla stöd till exempelvis nya lokala lösningar för miljömässigt hållbara transporter och energieffektivisering.

LAG - Leader Södra Bohuslän

LAG står för Local Action Group. Det är LAG som godkänner eller avslår projekt utifrån hur väl det uppfyller utvecklingsmålen i strategin, ungefär som en jury.

Första beslutet tas i juni 2016.

LAG Södra Bohuslän består av 21 personer där fördelningen ska vara jämn mellan kvinnor och män, mellan offentlig, privat och ideell sektor och väl fördelad från det geografiska området.

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre