Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Orust Båtbyggarutbildning, Henån, foto.

Orust Båtbyggarutbildning, Henån

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2017-07-03

Medborgardialog som pilotprojekt

Nu startar vi ett pilotprojekt med medborgardialog som handlar om utveckling av Henåns och Svanesunds centrum.

Nu kan du bidra med dina tankar och idéer för ett attraktivt Henån och Svanesund.

Vi startar under sommaren med en digital karta och en enkät. Vi vill gärna nå alla som bor och verkar här. Vi vill även nå dig du som tillbringar delar av året i vår kommun och alla som besöker oss. Vi inleder med en enkät och en digital karta där du kan bidra med dina tankar och idéer. Arbetet med medborgardialogen kommer att fördjupas längre fram under arbetets gång. Alla idéer och tankar blir ett viktigt underlag för det fortsatta arbetet med utvecklingen av Svanesund och Henån.

- Det här är så roligt säger Kerstin Gadde kommunalråd. En medborgadialog där alla som bor och verkar här har möjlighet att dela med sig av sina idéer, tankar och behov är en viktigt del för att skapa ett bra och demokratiskt samhälle.

Riktlinjer och handbok för medborgardialog

Vi har tagit fram riktlinjer för medborgardialog som ska beslutas av fullmäktige i augusti. Efter riktlinjerna är antagna kommer vi att ta fram rutiner för hur vi arbetar med medborgardialog.

Återställ
Hjälp oss bli bättre