Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringöns gästhamn, foto.

Käringöns gästhamn

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2017-07-03

Medborgardialog som pilotprojekt

Nu startar vi ett pilotprojekt med medborgardialog som handlar om utveckling av Henåns och Svanesunds centrum.

I pilotprojektet gavs du möjlighet att bidra med dina tankar och idéer för ett attraktivt Henån och Svanesund.

Vi startad under sommaren 2017 med en digital karta och en enkät. Vi ville gärna nå alla som bor och verkar här. Vi ville även nå dig du som tillbringar delar av året i vår kommun och alla som besöker oss. Vi inledde med en enkät och en digital karta där du gavs möjlighet bidra med dina tankar och idéer. Arbetet med medborgardialogen kommer att fördjupas längre fram under arbetets gång. Alla idéer och tankar blir ett viktigt underlag för det fortsatta arbetet med utvecklingen av Svanesund och Henån.

- Det här är så roligt säger Kerstin Gadde kommunalråd. En medborgadialog där alla som bor och verkar här har möjlighet att dela med sig av sina idéer, tankar och behov är en viktigt del för att skapa ett bra och demokratiskt samhälle.

Efter den 28 augusti ska alla idéer sammanställas. Det kommer ta cirka en månad att sammanställa idéerna, men det kan även ta längre tid beroende på hur många idéer som kommit in.

Vi publicerar sammanställningen så snart den är klar och alla tankar blir en del av underlaget i planprogrammet för Svanesunds centrum.

Medborgadialog i form av fokusgrupper

Under hösten kommer dialogen fortsätta i form av möten med fokusgrupper. Vi kommer att bland annat träffa barn, föreningar, pensionärer och företagare.

Idéer och tankar från dessa möten kommer också vara ett underlag i planprogrammet och i kommande detaljplaner.

Riktlinjer och handbok för medborgardialog

Vi har tagit fram riktlinjer för medborgardialog som ska beslutas av fullmäktige i augusti. Efter riktlinjerna är antagna kommer vi att ta fram rutiner för hur vi arbetar med medborgardialog.

Återställ
Hjälp oss bli bättre