Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringötrafiken, foto.

Käringötrafiken

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2017-12-19

Medborgardialog som pilotprojekt

Det pågår ett pilotprojekt med medborgardialog som handlar om utveckling av Henåns och Svanesunds centrum.

Alla idéer och tankar från medborgardialogen blir ett viktigt underlag för det fortsatta arbetet med utvecklingen av Henån och Svanesund.

Under sommaren 2017 hade vi en digital karta och en enkät där du gavs möjlighet bidra med dina tankar och idéer. En sammanställning finns på resktive

- Det här är så roligt säger Kerstin Gadde kommunalråd. En medborgadialog där alla som bor och verkar här har möjlighet att dela med sig av sina idéer, tankar och behov är en viktigt del för att skapa ett bra och demokratiskt samhälle.

Medborgardialog i form av fokusgrupper

Under hösten har medborgardialogen i Svanesund och Henån fortsatt i form av möten med olika fokusgrupper. Vi har träffat bland annat träffa barn, ungdomar, föreningar, pensionärer och företagare.

Idéer och tankar från dessa möten kommer också vara en del av underlaget till planprogrammet och i kommande detaljplaner.

Riktlinjer och handbok för medborgardialog

Kommunfullmäktige har nu antagit riktlinjer för medborgardialog.

En handbok ska tas fram med som ett praktiska stödet för de som ska arbeta med medborgardialogen.

Återställ
Hjälp oss bli bättre