Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gullholmen, foto.

Gullholmen

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2017-10-11

Medborgarlöfte Orust 2018

Nu startar vi arbetet med 2018 års medborgarlöfte. Vilka frågor är viktiga för att du ska känna dig trygg där du bor? Vad tycker du att polisen och kommunen ska fokusera på för Orusts räkning nästa år?

Nu startar vi arbetet med 2018 års medborgarlöfte.

Välkommen att prata med oss

Henåns torg

17 oktober
klockan 16:00-18:00

Svanesunds centrum

18 oktober
klockan 16:00-18:00

Du har även möjlighet att påverka polisens trygghetsskapande arbete genom att fylla i polisens enkät.

Hör av dig om synpunkter, tips och idéer

Har du synpunkter, tips och idéer på hur vi tillsammans kan öka tryggheten och minska brottsligheten i där du bor?

Välkommen att höra av dig till Polisen

Ulf Darrell, kommunpolis för Orust och Tjörn
telefon 010- 565 22 43
e-post: ulf.darrell@polisen.se

Återställ
Hjälp oss bli bättre