Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Strömholmen, foto.

Strömholmen

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2016-12-21

Ny studie om bro mellan fastlandet och Orust

Nyheterna inom infrastrukturen i STO-området duggar tätt för närvarande. Satsningen på Nordvästsvenska Initiativet tillsammans med näringslivet har gett resultat. Det är politikerna i de tre kommunerna Stenungsund, Orust och Tjörn ense om.

På kort tid har det byggts plattformsförlängningar som medger fler passagerare på Bohusbanan och det har tagits fram en åtgärdsstudie om Myggenäs korsväg. Idag presenterades en kostnadsbedömning för en ny broförbindelse mellan Stenungsund och Orust.

Förbindelsen består av en ny vägförbindelse mellan väg E6 vid Gullborga och väg 160 vid Varekil alternativt Vräland på Orust. Förbindelsen förutsätter ny vägsträckning mellan väg E6 vid Gullborga inklusive trafikplats och Långelanda samt ny bro med segelfri höjd på cirka 40 meter mellan Djursnäs och Torskudden strax norr om Svanesund.

De tre kommunerna är mycket nöjda med förslaget. Tillsammans med näringslivet ska kommunerna diskutera nästa steg för att få en ny bro på plats. Hela trafiklösningen beräknas kosta närmare 800 miljoner och skulle kunna se dagens ljus år 2040.

Kostnadsbedömningen har gjorts på uppdrag av Västra Götalandsregionen av företaget WSP Bridge & Hydraulic Design.

Företaget presenterade även alternativa trafiksträckningar.

Kontakt 

Kerstin Gadde, Kommunalråd Orust

e-post: kerstin.gadde@orust.se
telefon 0304-33 43 28

Sofia Westergren, Kommunalråd Stenungsund

e-post: sofia.westergren@stenungsund.se
telefon 0303-73 82 21

Martin Johansson, Kommunalråd Tjörn

e-post: martin.johansen@tjorn.se
telefon 0304-60 10 51

Återställ
Hjälp oss bli bättre