Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Käringötrafiken, foto.

Käringötrafiken

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2016-01-27

Orust samarbetar med norska Hvaler om hållbart ö-samhälle

Vi har sökt och fått beviljat EU-medel genom progammet INTERREG Sverige-Norge om cirka 100 000 kronor. Projektet är ett samarbete med Hvaler kommune kring en förstudie.

Tanken är ett långsiktigt samarbete mellan kommunerna med avsikt att utveckla smarta och hållbara ö-samhällen i ett kommande huvudprojekt. De båda ö-kommunerna har en gemensam utmaning i sin sårbarhet vad gäller förbindelser med vägnät, ström och vatten-tillgång.

- Vi står inför utmaningar och måste tänka nytt. Tillsammans med företagare och forskare vill vi hitta nya lösningar inom områden som närodlad mat, ekobyggnation, energi, vatten, hälsa, klimat och miljö. Genom samarbetet kan vi dela kunskap och erfarenheter och tillsammans lära nytt, säger Lena Tegenfeldt, förvaltningsområdes-chef för samhällshutveckling.

- Vi ser fram emot ett intressant samarbete och detta ligger väl i linje med det beslut som tagits i Orust kommun om att tillsammans med företag och organisationer arbeta för ett Orust som ska bli energi- och klimatneutralt, säger Lars Larsson, ordförande i utskottet för samhällsutveckling.

Förstudien pågår första halvåret 2016 och ska innefatta ett par studieresor och arbetsträffar mellan de båda kommunerna med målet att ett huvudprojekt ska ta form 2017. I månadsskiftet februari/mars anordnas en resa till ö-kommunen Samsö i Danmark för att ta del av hur de gjort för att på 10 år bli självförsörjande och hur de arbetar för att bli fossilfria till 2030.

På studieresan deltar förtroendevalda, verksamhetsansvariga och företagare från de båda kommunerna.

Kontaktperson: Projektledare samhällsstrateg Eva Kläppe Hellström Ordförande utskottet för samhällsutveckling Lars Larsson

Logga Interreg Sverige-Norge

Fotnot: Projektet "Ett smart och bärekraftigt ö-samfund Orust-Hvaler" delfinansieras av Interreg Sverige - Norge

Relaterad information

Återställ
Hjälp oss bli bättre