Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Gästhamnen Käringön, foto.

Gästhamnen Käringön

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2016-12-07

Polisen och STO-kommunerna skriver under medborgarlöfte

Polisen och kommunerna samverkar för att öka tryggheten i Stenungsund, Orust och Tjörn. Medborgarlöftet har tagits fram efter höstens medborgardialoger, där över 2400 invånare i kommunerna svarade på frågor om trygghet.

Foto på två kvinnor och två män när Medborgarlöftet skrivs under hos polisen Stenungsund

Evike Sandor, tf kommunchef Tjörn, Kicki Nordberg, kommunchef Steungsund, Kjell Olsson, Lokalpolisområdeschef och Jan Eriksson, kommunchef Orust.

Löftet innebär konkreta åtgärder där våra invånarna upplever att det finns problem. Polisen och de tre kommunerna i lokalpolisområde Södra Fyrbodal kommer tillsammans att arbeta för ökad trygghet 2017.

- Att medborgalöftet har tagits fram i medborgadialog och bygger på våra invånares önskemål är viktigt säger kommunchef Jan Eriksson. Att det också är ett samarbete över våra kommungränser är väldigt bra för våra tre kommunerna nu och i framtiden.

Problemen gäller buskörning och droganvändning i följande områden

  • Centrala Stenungsund
  • Hasselbacken/Kristinedal
  • Henån
  • Ellös
  • Svanesund/Färjevägen
  • Skärhamn/Tubberöd
  • Kållekärr

Polisen lovar att under 2017 genomföra minst 20 särskilt riktade insatser för trafik och droger inom områdena, med särskilt fokus på att fånga upp ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet eller missbruk.

Kommunerna lovar att under 2017 genomföra trygghetsvandringar i områdena. Det som framkommer under dessa vandringar ska åtgärdas, utifrån vad som bedöms vara möjligt. Det blir återkoppling under året om vad som händer.

Kommunerna lovar även att under 2017 kalla unga förstagångsförbrytare till socialtjänsten i anslutning till förseelsen, så att tidigt stöd kan sättas in. 

Återställ
Hjälp oss bli bättre