Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Orust är årets näst bästa skolkommun i Sverige 2017, foto.

Orust är årets näst bästa skolkommun i Sverige 2017

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2018-01-26

Positivt resultat 2017

Kommunens preliminära resultat för 2017 blev ett överskott på 39,9 miljoner kronor. Det är 7,6 miljoner kronor bättre än det budgeterade resultatet.

Tack vare det goda resultaten kunde vi amortera av på kommunens låneskuld.

Även om resultatet är positivt så är det flera poster som tynger ner resultatet.

Omsorgen redovisade ett underskott om minus 12,6 miljoner kronor och lärande ett underskott om minus 1,8 miljoner kronor. Pensionskostnaderna blev 4,3 miljoner kronor högre än budgeterat. De planerade intäkterna från servituts- och friköpslösningar skjuts på framtiden, vilket innebär att det blir en avvikelse mot budget med minus 6 miljoner kronor.

Underskotten kompenseras i huvudsak av några poster.

  • En central budgeterad summa på motsvarande 12,7 miljoner kronor användes inte.
  • Staben redovisade ett överskott på 3,4 miljoner kronor.
  • Skatteintäkter och bidrag blev 8,2 miljoner kronor högre än budgeterat.
  • De finansiella kostnaderna minskade med 5 miljoner kronor.

Nettoinvesteringarna uppgick till 86,2 miljoner kronor av de budgeterade 170,3 miljoner kronor.

Arbetet med bokslutsanalyser och årsredovisningen fortsätter under februari månad och redovisas i kommunstyrelsen i mars.

Återställ
Hjälp oss bli bättre