Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Hoga, Vräland, foto.

Hoga, Vräland

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2017-06-21

Projekt ska göra Orust mer hållbart

Orust ska bli klimatsmart och mer självförsörjande av energi. Detta arbete får nu en extra skjuts genom ett Interreg Sverige-Norge projekt tillsammans med norska Hvaler kommune, som också är en ö-kommun.

Andelen förnyelsebar energi ska öka, både på land och till havs. Dessutom ska energiförbrukningen minska. Testplatser kommer att skapas för att mäta energi- och klimateffekter. På Orust görs detta inom maritim el-laddning, sol, vatten och samhällsplanering. På Hvaler skapas också en testplats inom vindkraft.

För att lyckas med målet behövs en bred förankring med både förändringar av beteende och teknik- och samhällsbyggnad. Därför kommer projektet att inrikta sig på invånarens beteendemönster/beteendeförändring utifrån faktiska resultat.

– Vi som ö-kommuner vill minska vår sårbarhet och öka graden av självförsörjning. Samtidigt vill vi utvecklas till attraktiva och långsiktigt hållbara kommuner. Det säger kommunalrådet Kerstin Gadde (S).

– Vi ska bland annat öka andelen närproducerad och förnyelsebar energi, både på land och till havs. Vi ska också minska energiförbrukningen inom va-verksamheten. De testarenor som ger stor energi- och klimateffekt ska kunna införas i stort på öarna, säger kommunalrådet Kerstin Gadde (S).

– Tillsammans med Hvaler har vi i en förstudie hämtat inspiration från den danska ö-kommunen Samsø som arbetat för energibesparande samhällsutveckling. I vårt projekt räknar vi nu bland annat med ett delprojekt för att minska energiförbrukningen inom va-verksamheten. Det säger Lars Larsson (C) ordförande i utskottet för samhällsutveckling.

– Första delprojektet, som startar redan i september, rör samhällsplanering på bred front och där är Chalmers Arkitektur en viktig samarbetspartner, fortsätter Lars Larsson.

Svensk projektbudget är 8,5 miljoner kronor. Interreg Sverige-Norge går in med 4,3 miljoner kronor och resterande del finansieras av Orust kommun och våra samarbetspartners Chalmers Tekniska högskola, Södra Bohuslän turism, Västra Götalandsregionen samt Västra Orusts Energitjänst.

För mer information kontakta samhällsstrateg Eva Kläppe Hellström, tfn 0304 33 41 24, eva.klappehellstrom@orust.se


bild på Interreg Sverige Norge logotyp
Bild på Hvalers kommunvapen
Bilden visar Västra Götalandsregionens logotyp
Återställ
Hjälp oss bli bättre