Orust logotyp, vapen med en gul ekkrans och tre fiskar av arten långa som hänger på tork.
Morlanda säteri, foto.

Morlanda säteri

Återställ
Visa kontaktuppgifter

Publicerat 2017-06-30

Träffpunkt Orust

Den 31 maj var det Träffpunkt Orust i Kulturhuset Kajutan. 

Kommunfullmäktiges presidium hade inbjudit allmänheten till ett Träffpunktsmöte för att utbyta idéer och tankar kring Orust. Mötet hölls i Kulturhuset Kajutan, Henån. Knappt tjugo personer hade kommit. Vid kvällens möte var endast socialdemokraterna och liberalerna representerade. Få politiker gjorde att många frågor blev hängandes i luften. Detta Träffpunktsmöte hade inget speciellt tema utan var och en var fri att ta upp det som den kände för.

Kommunfullmäktiges ordförande Bengt Torstensson öppnade mötet och hälsade de närvarande välkomna. Och diskussionen vid de olika borden började. Eftersom flera av de närvarande var engagerade som flyktingstödjare kom integrationen att genomsyra diskussionen vid flera av borden.

Punkter och frågor som diskuterades och ställdes

Integration/ flyktingfrågor

Hur kan flyktingstödjarna få reda på vilka språkgrupper som finns i kommunen? Det viktigaste för en god integration är kunskaper i svenska, en bostad och ett arbete. Vad krävs för att nå dit? Har kommunen några tankar på att ge ut Orustinformation på andra språk än svenska? Ett medborgarförslag överlämnades till kommunfullmäktiges ordförande med förslag om att ta fram en rapport om vilka är det som kommit till Orust och hur deras bakgrund ser ut och vad krävs för en lyckad integration. En lyckad integration är en viktig framtidsfråga. Därför borde Framtidsgruppen ägna sig åt den. Kan kommunen ge nyanlända chans att praktisera i olika föreningar och utföra jobb som inte annars blir gjort? Kommunfullmäktiges ordförande föreslog ett Träffpunktsmöte i höst med temat: Integration och föreningsliv.

Vård och omsorg/ sjukvård

Framfördes önskemål om att det skulle finnas tillgång till en gynekolog på vårdcentralen.

Trafik / kommunikationer

Det körs för fort förbi våra skolor. Och kollektivtrafiken behöver förbättras. Det är omöjligt för många, inte minst de nyanlända som saknar bil men även våra ungdomar att ta sig på egen hand över ön. Efter kl 18 kan man inte komma västerut och efter kl 19 kan man inte komma österut på ön utan måste bli hämtad. Kommunen måste bli tydligare på att man vill att hela kommunen ska omfattas av en fungerande kollektivtrafik.

Bostäder

Går det inte att bygga om Sjögården till lägenheter för nyanlända? Det behövs byggas billiga hyresrätter.

Avgifter/ avfall/ planfrågor etc

PRO i Henån påpekar behovet av fler P-platser utanför deras lokal. Och parkeringsreglerna och P-platserna i Hälleviksstrand passar dåligt för hantverkare med lätt lastbil. Och vad händer med ångbåtsbryggan i Hälleviksstrand? Hur långt har kommunen kommit med cykelplanen? Det klagades på städningen på bägge återvinningscentralerna. Sopbilarna har så dåliga nät över insamlat och sorterat avfall att mycket blåser av och hamnar i vägarnas diken. Folkets hus vid infarten till Henån borde rivas. De nya arrendena för sjöbodar kritiserades.

Turistfrågor

Hur stöttas Orust turistnäring? Hur får turisterna information om vad Orust har att erbjuda och är det sant att turistbyrån bara är öppen 4 timmar per vecka? Vore trevligt om det gick att hyra en eka någonstans på ön. Skyltningen till Tuvesvik är dålig från vissa håll.

Fråga från Träffpunktsmötet i november

Lena Kjellman ville ha svar på sina frågor sedan novembermötet. Varför ligger minnesanteckningarna från Träffpunktsmötena bara kvar i fyra år på hemsidan. Kommunens kommunikatör hade svarat att: Webben fungerar inte som ett arkiv. Hur och var dokument ska förvaras över tid anges i dokumenthanteringsplanen och sköts av respektiver tjänsteman. På webben tas allt bort efter hand. Det enda som inte tas bort är protokoll. Lena Kjellmans andra fråga om bidragen till föreningarna är höjda från 2017 förblev obesvarad.

Vid pennan Solweig Lewin 2:e vice ordförande i fullmäktige

Återställ
Hjälp oss bli bättre